Zabiegi laserowe

Zabiegi laserowe w w gabinecie kosmetycznym – Lasery zyskują na popularności. Coraz większa liczba klientów jest zainteresowana trwałą epilacją, likwidacją blizn, tatuaży, nieudanego makijażu permanentnego oraz zmian naczyniowych. Zakres zabiegów z użyciem laserów prze kosmetologów jest dość szeroki, ale wymaga wiedzy i doświadczenia, oraz znajomości granic naszych kompetencji.

Wśród najczęściej wykonywanych zabiegów laserowych w kosmetologii na pierwszym miejscu śmiało możemy wymienić epilację laserową. W okresie jesiennym wiele osób pragnie skorzystać z zabiegów laserowego usuwania owłosienia. Wszyscy pragną uzyskać  efekty szybko i bezboleśnie. Czy jest to możliwe? Mówiąc krótko - niestety nie! Dlaczego?

Usuwanie owłosienia

Czynnikiem decydującym o powodzeniu terapii w przypadku zabiegów usuwania nadmiernego owłosienia jest kolor włosa. Efekt cieplny wywołany w obszarze zabiegowym zależny jest od stopnia wysycenia specyficznym chromatoforem, jakim w tym przypadku jest melanina.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest naświetlenie laserem komórek macierzystych mieszka włosowego będących w fazie anagenu. Jeśli uszkodzenie włosa nastąpi w innej fazie, to włos będzie przechodził w kolejne fazy, następnie będzie wypadał, a potem ponownie odrośnie. Wiemy także, że uszkodzenie komórek macierzystych mieszka włosowego może nastąpić pod wpływem mechanizmów fototermicznych lub fotomechanicznych.

–  zniszczenie fototermiczne jest efektem działania zjawiska selektywnej fototermolizy, która polega na wybiórczym uszkodzeniu struktur docelowych, w przypadku depilacji laserowej kluczowym chromatoforem jest melanina. Zakres długości fal zdolnych osiągnąć cel, jakim w tym przypadku jest mieszek włosowy, mieści się w przedziale 630–1200 nm. Te długości fal są szczególnie dobrze pochłaniane przez melaninę i mieszczą się w zakresie okna optycznego skóry. Czas termicznej relaksacji mieszków włosowych zawarty jest w granicach 40–100 ms. Natomiast czas trwania impulsu laserowego musi być równy lub krótszy niż czas termicznej relaksacji mieszka włosowego. Należy również pamiętać, że melanina znajduje się także w naskórku i że podczas zabiegów laserowych jest ona konkurencyjna w stosunku do melaniny obecnej w mieszku włosowym. Obecność dużej ilości melaniny w naskórku stwarza ograniczenia co do mocy stosowanych dawek energii oraz powoduje wystąpienie działań niepożądanych.

Należy pamiętać, że melanina znajduje się także w naskórku i podczas zabiegów laserowych jest ona konkurencyjna w stosunku do melaniny obecnej w mieszku włosowym. Obecność dużej ilości melaniny w naskórku stwarza ograniczenia co do mocy stosowanych dawek energii oraz powoduje wystąpienie działań niepożądanych.

- zniszczenie fotomechaniczne jest wynikiem działania impulsów laserowych o bardzo krótkim czasie trwania, przedstawicielem tej grupy laserów są lasery typu Q-Switched, powodujące uszkodzenie mechaniczne pojedynczych komórek w obrębie mieszków włosowych. W tym przypadku działanie lasera ograniczone jest tylko do melanosomów. Efektem, który następuje zaraz po zabiegu, jest zbielenie włosów. Lasery typu Q-Switched powodują tymczasową utratę włosów, nie dają natomiast efektów długoterminowych.

Na zawsze?

W aspekcie skutecznego usuwania włosów istotne jest również określenie i wyjaśnienie dwóch pojęć: „permanentnej utraty włosów” i ,,czasowej utraty owłosienia”. Derickx i współpracownicy zaproponowali definicję permanentnej utraty włosów jako znaczną redukcję w liczbie włosów terminalnych po leczeniu, która jest stabilna przez okres dłuższy niż kompletny cykl wzrostu mieszków włosowych w danej części ciała. Jeśli włosy nie odrosną po tym czasie, należy uznać, że zostały usunięte na stałe. Istnieją sugestie, aby okres określany jako permanentny został wydłużony o kolejne sześć miesięcy, bowiem w tym czasie mieszki włosowe mogą również się zregenerować i wejść ponownie w normalny cykl wzrostu włosa. Natomiast termin „czasowa utrata owłosienia” określa sytuacje, kiedy okres opóźnienia wzrostu włosa utrzymuje się przez okres zgodny z fazą telogenu. Klienci poddający się zabiegom laserowego usuwania owłosienia posiadają zróżnicowane oczekiwania odnośnie do wyników terapii. Należy pamiętać, że tzw. permanentna utrata owłosienia nie u każdego pacjenta jest możliwa, ponieważ na efekty terapii składa się wiele czynników, m.in. są to: fototyp i stan skóry pacjenta, grubość, kolor i gęstość włosa, wiek i płeć pacjenta oraz ewentualne zaburzenia hormonalne.

Efekty uzyskanych rezultatów u klientów, którzy poddali się tym zabiegom, można przedstawić jako: zmniejszenie liczby włosów, spowolnienie odrostu, poprawę wyglądu skóry, zmniejszenie grubości włosa.

Obecnie stosowane do usuwania owłosienia lasery to:

– laser rubinowy – 694 nm,

– laser diodowy – 800 i 810 nm,

– laser aleksandrytowy (Alex) – 755 nm,

– laser neodymowo-yagowy (Nd-Yag), – 1064 nm (długi impuls i Q-Switched).

Metody zabiegowe wykorzystujące lasery do usuwania nadmiernego owłosienia są obecnie najlepszą i najbardziej skuteczna metodą, którą mamy na rynku, dlatego rekomendujemy je naszym klientom i staramy się wykonywać je w sposób poprawny i przynoszący efekty.

Zmiany naczyniowe

Drugim co do liczby wykonania procedur zabiegowych z wykorzystaniem światła laserowego jest obecnie laserowe niwelowanie zmian naczyniowych. Istnieje kilka klasyfikacji zmian naczyniowych, które uwzględniają cechy histologiczne, wygląd fizyczny, mikroskopowy bądź zachowanie się w trakcie rozwoju. 

Zmianami, które usuwane są w gabinetach lekarskich, są plamy naczyniowe wrodzone, wg Mullikena i Głowackiego wyróżnia się dwa podstawowe typy zmian naczyniowych wrodzonych: naczyniaki krwionośne i wady (malformacje) naczyniowe.

Drugą dużą grupę zmian naczyniowych stanowią plamy naczyniowe nabyte, które mogą występować samoistnie bądź towarzyszyć innym schorzeniom skórnym. Samoistne rozszerzenia naczyń włosowatych stwierdza się częściej u kobiet, liczba tych zmian może się zwiększać z wiekiem. Należą do nich m.in. naczyniaki gwiaździste, które są drobnymi wykwitami barwy czerwonej z promieniście rozchodzącymi się naczyniami włosowatymi. Występują najczęściej na twarzy, ramionach i dekolcie – u kobiet i dzieci. Kolejne zmiany to naczyniaki starcze nazywane również punktami rubinowymi, do ich powstawania dochodzi na skutek starzenia się ściany naczyń, co objawia się zanikiem włókien sprężystych oraz zwyrodnieniem otaczającej tkanki łącznej. Kolejne zmiany to trwale rozszerzenia małych naczyń określane jako teleangiektazje (telangictasiae), średnica rozszerzonych naczyń krwionośnych waha się w granicach 0,1–0,5 mm, a występują one u 10–15 proc. osób dorosłych i dzieci.

Współczesna kosmetologia dysponuje szerokim wachlarzem metod leczenia poszerzonych naczyń krwionośnych oraz rumienia twarzy. Obecnie najbardziej popularną metodą leczenia tych zmian jest laseroterapia, wybiera ją aż 44 proc. osób decydujących się na poddanie zabiegom usuwania ich.

W niwelowaniu zmian naczyniowych chromatoforem docelowym jest oksyhemoglobina, dla której maksimum absorpcji promieniowania przypada przy długość fali 418, 542, 577 nm oraz w zakresie 800–1100 nm. Ze względu na dobrą przenikalność tego zakresu fal w głąb skóry, mieszczącą się w zakresie „okna terapeutycznego” dla niwelowania zmian naczyniowych, energia świetlna jest pochłaniana przez oksyhemoglobinę i zamieniana w tkankach w ciepło. Do krzepnięcia krwi wewnątrz naczynia dochodzi w temperaturze powyżej 70ºC. Ciepło zostaje przenoszone na ściany naczynia, wywołując jego koagulację, co w efekcie prowadzi do jego zamknięcia.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest czas trwania impulsu laserowego, potrzebny do wytworzenia odpowiedniej temperatury. W celu zminimalizowania uszkodzenia termicznego okolicznych tkanek czas trwania impulsu ma być równy lub krótszy od czasu relaksacji termicznej chromatoforu docelowego. W przypadku zmian naczyniowych obserwujemy naczynia o różnej średnicy. Dlatego dobór czasu trwania impulsu jest uzależniony właśnie od średnicy naczyń. Zastosowanie zbyt długich lub za krótkich czasów trwania impulsu może być przyczyną niepowodzenia leczenia. Zbyt długi czas trwania impulsu w stosunku do wielkości naczynia wywoła termiczne uszkodzenie struktur otaczających, co może prowadzić do efektów niepożądanych, szczególnie bliznowacenia, odbarwień i przebarwień skórnych. Z kolei zbyt krótki czas trwania impulsu (np. laser typu Q-Switched) może doprowadzić do pęknięcia naczynia z następowym krwawieniem zamiast oczekiwanego efektu jego zamknięcia. Dłuższe fale, jak np. podczas zastosowania lasera Nd:Yag, zapewniają głębsze wnikanie wiązki laserowej. Mogą być skuteczne w leczeniu naczyń głębiej położonych i większego kalibru.

Z dotychczasowych doświadczeń wiadomo, że terapii laserowej można poddawać zmiany naczyniowe o średnicy do 2 mm zlokalizowane na głębokości nie większej niż 4 mm licząc od osi naczynia. Niektóre zmiany naczyniowe ze względu na różną głębokość lokalizacji w skórze oraz różną grubość ścian naczyń w celu otrzymania optymalnych efektów kosmetycznych wymagają użycia dwóch długości fal.

Pożegnanie z tatuażem

Kolejnym zastosowaniem światła laserowego w gabinetach kosmetologicznych jest laserowe usuwanie tatuaży. Obecnie stosowane są dwie metody laserowego usuwania tatuaży, różniące się mechanizmem działania, są to: metoda ablacyjna i metoda fototermolizy.

Metodę ablacyjną przeprowadza się za pomocą lasera dwutlenkowo-węglowego (CO2). W trakcie zabiegu dochodzi do odparowania tkanki wraz z barwnikiem. Zabieg ten umożliwia całkowite usunięcie tatuażu niezależnie od koloru i zastosowanego barwnika. Jest to metoda skuteczna, ale wiąże się ona z ryzykiem bliznowacenia. Po przeprowadzonym zabiegu struktura tkanki ulega zmianie, mogą powstać odbarwienia w miejscu naświetlań. Najczęściej decydują się na nią pacjenci zainteresowani radykalnym usunięciem tatuażu, dla których obecność blizny pozabiegowej nie stanowi problemu.

Obecnie w gabinetach stosuje się też nowsze metody fototermolizy, do których wykorzystuje się frakcyjny laser dwutlenkowo-węglowy (CO2). Frakcjonowanie polega na wytwarzaniu w skórze tzw. mikrokolumn przegrzania tkanki, które są otoczone przez obszary tkanki niepoddawanej naświetlaniu. Zastosowanie takiej właśnie metody powoduje, że znacznie skraca się czas gojenia oraz zmniejsza ryzyko powikłań.

Drugą metodą usuwania tatuaży jest metoda fototermolizy. W przypadku tego zabiegu strukturą docelową, która ma ulec zniszczeniu, jest barwnik zawarty w komórkach. Z tego powodu, iż tatuaże wykonane są przy zastosowaniu różnych kolorów, w celu ich usunięcia niezbędne jest użycie tej długości fali, której energia jest najlepiej przez nie pochłaniana. Światło laserowe musi wystarczająco głęboko penetrować w głąb tkanki, aby dotrzeć do barwnika znajdującego się w skórze. W usuwaniu tatuaży stosuje się lasery emitujące impulsy rzędu nanosekund, określane jako Q-Switched.

Lasery nanosekundowe emitują bardzo dużą dawkę energii w krótkim czasie. Obecnie nowością na rynku są lasery pikosekundowe emitujące dużą energię w jeszcze krótszym czasie. Wykazano, że użycie bardzo krótkich impulsów powoduje usuniecie barwnika ciemnego bez powodowania blizny. W przypadku laserów pracujących w trybie Q-Switched tempo przekazywania energii jest tak duże, że powoduje fotomechaniczne (fotoakustyczne) rozbicie barwnika na drobniejsze cząstki. Fragmenty rozdrobnionego barwnika, znajdujące się w głębszych warstwach, mogą ulec eliminacji na drodze fagocytozy. Ilość powstałego ciepła jest niewielka, dlatego użycie lasera Q-Switched nie powoduje termicznego uszkodzenia okolicznych tkanek.

WARTO WIEDZIEĆ

W przypadku tatuaży wielokolorowych lub makijażu permanentnego do ich wykonania zazwyczaj stosowane są mieszaniny różnych składników. W przypadku mieszaniny kolorów jeden z jego składników może absorbować energię emitowaną przez laser w odmienny sposób niż pozostałe barwniki. Zmiana koloru barwnika, która jest często obserwowana podczas usuwania tatuaży, może być wynikiem tego zjawiska.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza podczas usuwania makijażu permanentnego, obserwuje się natychmiastowe ściemnienie barwnika. Zjawisko to może być wynikiem reakcji tlenku żelaza znajdującego się w tuszu (kolor brązowy, rudy, czerwony), który pod wpływem światła laserowego zmienia barwę na czarną. Drugi typ ściemnienia można obserwować w barwnikach zawierających tytan (kolor niebieski, zielony). Znajomość widma pigmentu tatuażu może być pomocna w usuwaniu tatuażu oraz w wyborze urządzenia laserowego do jego usuwania.

Jednakże osoba usuwająca tatuaż nie dysponuje zazwyczaj wiedzą, jakiego typu tuszu użyto do jego wykonania oraz czy uzyskany kolor nie jest wynikiem mieszania różnych barwników. Dlatego laserowe usuwanie tatuażu jest procedurą bardzo trudną i wymagającą dużej liczby zabiegów, ale jak na razie najbardziej skuteczną.

dr Magdalena Rogóż | Specjalista i szkoleniowiec z zakresu nowoczesnych technologii. Wykładowca w PWSZ w Nysie i AWF we Wrocławiu.

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij