POLSKI (NIE)ŁAD

Z tego artykułu dowiesz się:

• Jak przepisy Polskiego Ładu wpłynęły na wyliczenie składki ubezpieczenia zdrowotnego?

• Na jakim poziomie kształtuje się kwota wolna od podatku?

• Do kiedy płacimy składki ZUS?

 

 

PROBLEMY, DYLEMATY, ROZWIĄZANIA ‒ Według deklaracji i obietnic rządzących wprowadzenie „Polskiego Ładu” miało być rozwiązaniem, na którym skorzysta większość podatników. Wielką rewolucją podatkową i uporządkowaniem systemu podatkowego. Brzmi jak bajka! I jak to z bajkami bywa, niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.

Już w ciągu pierwszych 300 godzin obowiązywania nowych przepisów „Polskiego Ładu”, dwóch ministrów ‒ współautorów systemu ‒ podało się do dymisji. Błędy, niedociągnięcia i luki w nowo wprowadzonym systemie okazały się rażące, co nie zwalnia podatnika z przestrzegania go. Tak więc początek roku 2022 postawił przed nami nie lada wyzwanie.

Obiecywanych korzyści z „Ładu” jest niewiele, szczególnie dla przedsiębiorców. Problemy z interpretacją przepisów to trwający już kolejny miesiąc brak jednoznacznych odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Wciąż czekamy na ostateczną wersję i wiążące decyzje rządu. Obserwujemy wprowadzane poprawki i nie ma wątpliwości, iż czekają nas kolejne. Sytuacja zaczyna przypominać czarną komedię.

 

 

Zamiast oszczędności, wsparcia i ułatwień, mamy skomplikowane przepisy, wyższe podatki oraz wizje trudnych decyzji w zakresie dalszego prowadzenia biznesu. 

 

Trudne decyzje

Od początku roku wielu z nas zastanawiało się, jaką formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrać. Do symulacji przyjmowaliśmy dane z roku 2021, niełatwego drugiego roku pandemii. Kalkulator Beauty Razem, który pomógł wielu specjalistom branży podsumować koszty prowadzenia działalności, pokazał konieczność podniesienia cen usług, podpowiedział możliwości zoptymalizowania istotnych dla funkcjonowania firmy kosztów. Każdy przedsiębiorca w naszej branży (i wielu innych) musiał wszystko dobrze przeliczyć i przekalkulować, żeby zminimalizować straty. Podjąć decyzję pomiędzy dużym czy jeszcze większym obciążeniem podatkowym, ocenić, czy da się w takiej formie funkcjonować i płacić podatki, dodatkową składkę zdrowotną i standardowe koszty zatrudniania pracowników.

Często były to niezwykle trudne decyzje związane ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia lub nawet likwidacją działalności gospodarczej. Wszystko wymagało kalkulacji i realnych działań. Ustawa, która została przygotowana i przegłosowana w pośpiechu, zlikwidowała wiele miejsc pracy nie tylko w branży beauty. Miała zmniejszać podatki, a tymczasem doprowadziła do zmniejszenia liczby płatników tych podatków (likwidacja działalności gospodarczych, zwolnienia pracowników) oraz rozwoju szarej strefy.

Największym minusem „Polskiego Ładu” jest fakt, iż coraz trudniej konkurować naszym legalnie działającym biznesom z tymi, które funkcjonują nielegalnie. Założeniem „Polskiego Ładu” miała być obniżka podatków, ale w realu wygląda to inaczej. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom, które sprawiają nam obecnie największe trudności.

 

Zmora przedsiębiorców, czyli...

…składka na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowym problemem jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Oznacza to, że zaczynamy bezwzględnie płacić zarówno podwyższoną składkę zdrowotną, jak i podatek w pełnej wysokości.

• Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym w roku 2021 podatek wynosił 19 proc. Obecnie to 19 proc. + 4,9 proc.* składki zdrowotnej = łącznie 23,9 proc.

• Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych w 2021 roku podatek wynosił 17 proc. Obecnie to 17 proc. + 9 proc.* składki zdrowotnej = 26 proc., a po przekroczeniu dochodu w wysokości 120 tys. 32 proc. + 9 proc.* składki zdrowotnej = 41 proc.

• Przy opodatkowaniu kartą podatkową w 2021 roku płaciliśmy 381,81 zł składki zdrowotnej, lecz w większości wypadków nie płaciliśmy karty dzięki odliczeniu 328,78 zł. W 2022 r. bezwzględnie płacimy zarówno kartę, jak i nieco niższą, 270,90 zł, składkę zdrowotną.

• Przy opodatkowaniu ryczałtem składka jest stała i zależna od generowanego przychodu. Stawka ryczałtu nie zmieniła się i wynosi 8,5 proc. od przychodu (zarówno dla zabiegów, jak i szkoleń). Jednak przy ryczałcie dochodzi bolesna, zróżnicowana składka zdrowotna:
2021 r. 636,36* ‒ 2022 r.: do 60 000 zł przychodu: 4031,28 zł rocznie,
2021 r. 636,36* ‒ 2022 r.: dla 60 000‒300 000 zł przychodu: 6718,68 zł rocznie,
2021 r. 636,36* ‒ 2022 r.: ponad 300 000 zł przychodu: 12 093,72 zł rocznie.

* Realnie, jeszcze rok temu, koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla nas wszystkich wynosił 53 zł i 03 groszy miesięcznie, czyli 636,36 zł rocznie, bo dużą część składki odliczaliśmy od podatku. Dziś jest to 4,9‒9 proc. dochodu, 4031,28‒12 093,72.

Stawki podatkowe pozostały bez zmian, ale dotyka nas składka zdrowotna, której nie można odliczyć od podatku ani zaksięgować w koszty podatkowe. Jest przymusowa, nieodpłatna i bezzwrotna. Zgodnie z definicją Ordynacji Podatkowej takie świadczenie jest podatkiem.

 

Likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od zaliczki na podatek spowodowała znaczny wzrost obciążenia dla każdego przedsiębiorcy. Brak górnej granicy dochodu, do której naliczana jest składka zdrowotna, powoduje sytuację, w której przedsiębiorca osiągający dochód np. na poziomie 100 tys. miesięcznie zapłaci 9 tys. składki zdrowotnej, będąc opodatkowanym na zasadach ogólnych, lub 4,9 tys. będąc opodatkowanym podatkiem liniowym.

Kwota „wolna” od podatku

W ramach „Polskiego Ładu” obwieszczono nową kwotę wolną od podatku – 30 000 zł. Dotyczy ona wyłącznie osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Nie skorzystają z niej ci, którzy wybrali podatek liniowy, kartę czy ryczałt. Dodajmy też, że limit ten nie jest wolny od składki zdrowotnej. Oznacza to, że zamiast dawnej kwoty wolnej, dziś ten dochód jest obciążony 9-proc. podatkiem i tylko na zasadach ogólnych. Dawniej składkę odliczaliśmy ‒ więc de facto „kwota wolna” była porównywalna lub nawet wyższa.

 

 

CO Z KARTĄ PODATKOWĄ?

„Polski Ład” likwiduje możliwość rozliczenia kartą podatkową. Możemy rozliczać się na kartach do końca 2022 roku. W tym roku nowe salony nie mogą już wybrać tej formy rozliczenia. Na tle pozostałych form opodatkowania karta nadal jest korzystna. Niewiele salonów decyduje się na zmiany.

 

Co miesiąc różna kwota ZUS

Każdego miesiąca nasi księgowi muszą na nowo obliczyć wysokość składek ZUS i wysłać do zakładu deklarację. Będą one ‒ za wyjątkiem osób, które rozliczają się kartą podatkową ‒ różne, bo zależne od naszego dochodu lub przychodu. Niestety, to dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy, bo księgowi mają dwa razy więcej pracy.

 

Terminy płatności ZUS

Jednak mamy więcej czasu na opłacenie składek. Obowiązujące do tej pory terminy płatności z 10. i 15. dnia miesiąca zostały przesunięte na 20. dzień miesiąca. Szczęście w nieszczęściu.


Ze względu na dodatkowe obowiązki nałożone przez „Polski Ład”, rosną koszty prowadzenia księgowości. W zależności od poziomu biurokracji w dużym uproszczeniu: Karta < Ryczałt < Książka < Księgi handlowe.

 

 

Co z tym VAT-em?

Stawka VAT się nie zmienia. Podobnie jak wcześniej wynosi ona 8 proc. na usługi fryzjerskie, a 23 proc. na kosmetyczne. Nasze 2-letnie starania o obniżenie stawki VAT na 8 proc. dla wszystkich usług beauty wciąż trwają i nie odpuszczamy. Analizę Beauty Razem otrzymał już Donald Tusk, który jako przewodniczący największej europejskiej grupy politycznej, Europejskiej Partii Ludowej, ma realną możliwość szybkiej zmiany dyrektywy unijnej.

 

 

Obowiązkowo stajesz się płatnikiem VAT wtedy, gdy przekroczysz przychód 200 000 w ciągu roku.

Uwaga: jeśli rozpoczęłaś prowadzenie w ciągu roku, ten limit jest proporcjonalnie niższy.

 

Kasy online

Kasy fiskalne online, które musieliśmy wymienić do 1.07.2021 r., obowiązują. Jesteśmy jedną z niewielu branż, które muszą je mieć nawet przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej. Nie przewidujemy, aby kiedykolwiek się to zmieniło.

 

Terminale i integracja

Od początku 2022 roku mamy bezwzględny obowiązek udostępnienia możliwości płacenia bezgotówkowo. Za gov.pl, jeśli wybieramy BLIK, musi on kierować na firmowe konto bankowe (które warto mieć). Pułapką jest ważny termin 1 stycznia 2022 r. Właśnie do tego dnia musimy zintegrować (połączyć) płatności bezgotówkowe z naszymi kasami online, w czym powinni nam pomóc serwisanci. W chwili obecnej jedynymi urządzeniami, które technicznie umożliwiają taką integrację, są niektóre terminale, które połączą się z niektórymi kasami. De facto jest to związane z koniecznością zakupu terminala, a niekiedy zmiany kasy na popularniejszy typ. Warto już zacząć interesować się tematem i nie czekać do ostatniej chwili.

 

Spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne

Głośnym tematem jest ograniczanie ZUS i podatków przez zakładanie spółek. Jednak koszty późniejszej obsługi, w tym ksiąg handlowych, powodują, że nie jest to ani tak proste i oczywiste, jak twierdzą niektórzy, ani opłacalne. Wymaga to także przemodelowania sposobu myślenia o firmie oraz wystarczająco dużego salonu. Zbytni hurraoptymizm jest przesadzony.

 

Jak zmieniliśmy formy opodatkowania?

Co czwarty przedsiębiorca branży beauty na przełomie 21/22 zmienił formę opodatkowania. Jeśli jeszcze nie przeanalizowałaś swojej sytuacji podatkowej, rozważ, ile osób zrezygnowało z poszczególnych form po analizie księgowej biura księgowego Bauty Tax.

 

• z karty zrezygnowało 14 proc.

• z ryczałtu zrezygnowało 39 proc.

• z podatku liniowego zrezygnowało 26 proc.

• z rozliczeń na zasadach ogólnych zrezygnowało 10 proc.

* Dane grupowego Biura Księgowego Beauty Tax (próba 816 osób)

 

Wyższe podatki

W każdym przypadku „Polski Ład” prowadzi do zwiększenia obciążenia podatkowego, a to powoduje konieczność aktualizacji cennika. Często musimy też wprowadzić zmiany w firmie:

• zmienić strategię marketingową,

• postawić na szkolenia,

• wprowadzić nowe zabiegi,

• zrewidować zatrudnienie i sposób zarządzania,

• podjąć wiele niełatwych decyzji.

 

Jak rozwijać się wbrew „ładowi”

 

10 ZŁOTYCH ZASAD

1. Analizuj przychody i koszty, by poznać wynik na działalności. To podstawa dalszych działań.

2. Zrewiduj formę opodatkowania. Twoja księgowa powinna podpowiedzieć Ci, jak zmienić formę opodatkowania. Jest to możliwe także w trakcie roku.

3. Zawsze (bez wymówek) zbieraj wszystkie rachunki i faktury ‒ nie tylko z wydatków firmowych (nawet jak nie musisz), ale też osobistych, np. paragony z zakupów. Nawet jeśli nie było to konieczne lub nie było do tej pory Twoim nawykiem.

4. Analizuj przychody i koszty na bieżąco. Zawsze twórz zestawienia zbiorcze, aby czarno na białym mieć wyniki każdego miesiąca. Określ cele finansowe i wydatki na rok w przód. Kontroluj, czy miesiąc po miesiącu osiągasz założone cele.

5. Reaguj na zmiany. Jak najszybciej wychwytuj spadek obrotów i wzrost obciążeń. Koryguj strategię salonu. Nie czekaj z redukcją kosztów lub inwestycjami. Modyfikuj sposoby zarządzania, marketingu.

6. Kalkuluj koszty zatrudnienia. Rozważ różne formy zatrudnienia. Sprawdź, czy zyski generowane przez pracowników pokrywają koszty ich zatrudnienia i są korzystne dla Ciebie.

7. Papiery do lamusa. Myśl już o 2023 roku, bo zostało nam raptem dziewięć miesięcy do wprowadzenia obowiązku faktur elektronicznych. Masz niewiele czasu, by wdrożyć ten przepis, a termin 1.01.2023 r. będzie bezwzględny. Wprowadź nawyk przesyłania dokumentów elektronicznych, także we współpracy ze swoją księgową.

8. Miej przygotowaną rezerwę. Po zakończeniu roku Twoja księgowa przygotuje Ci rozliczenie składek ZUS i podatków. Specjaliści alarmują, że w wielu firmach może dojść do bolesnych dopłat z dnia na dzień.

9. Zaktualizuj cennik, inaczej pokrycie wyższych podatków, cen gazu, kosztów związanych z inflacją wpływającą na wszystkie dziedziny naszego życia nie będzie możliwe. Gdy wszyscy podniosą ceny, klienci nie będą mieli tańszej alternatywy. Ty też masz prawo dobrze zarabiać, bo wspaniale i z pasją wykonujesz swoją pracę.

10. Najważniejsze! Mimo wielkiego Polskiego Nieładu… pojawiają się głosy, że wszystko może zostać po staremu. Ministerstwo Finansów, z dwoma wakatami na stołkach ministrów finansów i brakiem chętnych, którzy poprawią coś, czego sami nie rozumieją, otwarcie rozłożyło ręce i przyznało: nie wyszło. Premier dodatkowo obwieścił, że jeśli na „Ładzie” straciliśmy, mamy mieć możliwość rozliczyć się po staremu. Tym samym Polska stała się pierwszym krajem na świecie, w którym powstały dwa równoległe systemy podatkowe.

 

 

I tym sympatycznym, rozbrajającym akcentem pragniemy Wam, Szanowni Czytelnicy, życzyć wielu inspiracji z kolejnych artykułów i powodzenia w biznesie. :-)

 

 

ANNA ANISZEWSKA | Główna księgowa branży beauty, prezes biura księgowego Beauty Tax dla naszej branży. www.beautytax.pl

 

 

 

 

 

 

MICHAŁ ŁENCZYŃSKI | Człowiek Roku Branży Beauty 2020/2021, Założyciel Beauty Razem. www.beautyrazem.pl

 

 

 

 

Zobacz także:

 Szukając inspiracji

 

 

 

 

 


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij