Higiena i bezpieczeństwo pracy

Z prawem na ty

Z tego artykułu dowiesz się:
• Jak higieniczne warunki pracy wpływają na profesjonalizm salonu?
• Jakie przepisy prawne warto znać?

 

 

W salonie stylizacji paznokci – Na przestrzeni ostatnich lat w kwestii budowania profesjonalnego i bezpiecznego gabinetu dokonała się prawdziwa rewolucja. Współczesne systemy do pielęgnacji, regeneracji i modelowania paznokci oraz nowoczesne urządzenia szybko znajdują praktyczne zastosowanie. To właśnie tam udajemy się dla urody, relaksu czy mody. Współczesne trendy narzucają nam wizerunek osoby zadbanej, zawsze z nienagannymi paznokciami.

Nie zawsze jednak, korzystając z usług manikiuru, pedikiuru i stylizacji paznokci, zdajemy sobie sprawę z tego, jak zostało stworzone miejsce, w którym przebywamy, jak działają środki prowadzące do uzyskania oczekiwanego przez nas efektu, czy są bezpieczne, jak należy z nich korzystać oraz jak pracować, aby niepotrzebnie się nie narażać.

Częściowo odpowiedzi znajdziecie w tym i dwóch kolejnych materiałach, które skierowane są przede wszystkim do środowiska stylistów paznokci, ale również do osób chcących zapoznać się z problemami stylizacji paznokci. Proponowana zawartość ma za zadanie wypełnić lukę w dostępnej literaturze na ten temat. Nie porusza ona jednak wszystkich zagadnień higieny, a jedynie te, które wydały mi się najważniejsze z punktu widzenia specyfiki miejsca pracy, jak również wykształcenia, jakie powinna posiadać osoba pracująca jako stylista paznokci.  

 

Przepis na salon

Pamiętaj, nie zbudujesz bezpiecznego gabinetu, omijając przepisy. Praca w gabinecie stylizacji paznokci, kosmetycznym, fryzjerskim, odnowy biologicznej czy tatuażu związana jest z koniecznością posiadania pewnej wiedzy z zakresu prawa. Jako osoby pracujące w gabinetach stylizacji paznokci musimy pamiętać, że przede wszystkim odpowiadamy za bezpieczeństwo naszych klientów, niezależnie od tego czy przepisy obowiązują i czy będziemy regularnie poddawani kontroli sanepidu. Odpowiedzialność tę nakazywać nam powinien zdrowy rozsądek, etyka zawodowa i odpowiedzialność społeczna, niezależnie od aktywności ustawodawcy w tym zakresie.

Jeżeli zamierzasz otworzyć gabinet stylizacji paznokci, bądź taki już prowadzisz, zwróć uwagę na przepisy prawne, które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływają na bezpieczeństwo Twojego miejsca pracy.

 

Poniżej najważniejsze ustawy i akty prawne związane z wykonywaniem zabiegów stylizacji paznokci:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (DzU z 2005 r. nr 11, poz. 86);

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (DzU z 2006 r. nr 133, poz. 929);

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji (DzU z 2012 r., poz.1018);

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny podlegać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (DzU nr 31, poz. 273) – w trakcie prac nowelizacyjnych;

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (DzU poz.445 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 81, poz.716 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);

• Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (DzU nr 63, poz. 322 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (DzU z 2018 r., poz. 2227)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 2019 0.701).

 

W jaki sposób powyższe akty prawne bezpośrednio i pośrednio wpływają na codzienną pracę w gabinecie, dowiecie się z kolejnej jego części. Jeżeli znajdzie się chwilę czasu na zapoznanie się z treścią rozporządzeń i ustaw, zrozumieć można, jak wielka ciąży odpowiedzialność na osobach świadczących usługi „tylko” stylizacji paznokci.

Pamiętaj – pracuj i świadcz usługi bezpiecznie i higienicznie.

 

Ewa Żabińska – Lubowiecka | Prezes OSSP Fantasmagorie & Federacji Beauty Pro. Kosmetolog, mistrz kosmetyki, stylistka paznokci, edukator, praktyk. Organizator NAILPRO Global Nail Competitions Poland . Właścicielka Vellp Professional Beauty Expert.
www.vellp.com.pl 


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij