Współpraca kosmetologa i lekarza

Głos branży

Z tego artykułu dowiesz się:

• Jak na rynku usług beauty jest usytuowany obecnie zawód kosmetologa, a także lekarza medycyny estetycznej?

• Na czym polega konflikt między środowiskiem lekarskim a kosmetologami?

• Jak powinien być ukształtowany prawnie zawód kosmetologa?

• Czy możliwa jest współpraca między kosmetologami a lekarzami wykonującymi usługi estetyczne?

• Jakie działania prowadzi Izba Kosmetologów w celu uregulowania zawodu kosmetologa?

 

 

 

 

Petycja Izby kosmetologów | Środowisko kosmetologiczne zgłasza potrzebę nadrobienia zaległości legislacyjnych. Obecna sytuacja prawna nie odzwierciedla aktualnego stanu rynku estetycznego oraz tempa jego rozwoju.

Od ponad 20 lat kosmetolodzy w Polsce są kształceni w ramach studiów wyższych, niejednokrotnie na renomowanych uczelniach medycznych. W Polsce jest aż 70 uczelni kształcących na kierunku kosmetologia. Kosmetolodzy to grupa kilkudziesięciu tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje. Coraz częściej kosmetolodzy decydują się na kontynuację edukacji, realizując studia doktoranckie. Wśród kosmetologów są także wykładowcy, którzy są docenianymi prelegentami podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Pojawiające się w mediach głosy wybranych przedstawicieli środowiska lekarskiego wprowadzają w błąd opinię publiczną, twierdząc, że część zabiegów z zakresu kosmetologii wykracza poza uprawnienia i możliwości ich realizacji przez kosmetologów, argumentują, iż są to usługi z zakresu medycyny estetycznej. W Polsce nie ma jednak takiej specjalizacji lekarskiej, jak tzw. medycyna estetyczna. Powielane w mediach fałszywe twierdzenie, że kosmetolodzy wykonują usługi estetyczne wbrew obowiązującemu prawu, buduje niepotrzebną i szkodliwą dla branży beauty atmosferę strachu wokół zabiegów wykonywanych przez tzw. nielekarzy.

 

Wątpliwe postulaty

Niektórzy przedstawiciele środowisk lekarskich prowadzą działania, które wydają się mieć na celu stworzenie nowych regulacji prawnych, m.in. poszerzających zakres definicji świadczeń zdrowotnych o zabiegi upiększające i estetyczne lub ich część. Natomiast upiększaniem, poprawą urody i wyglądu ciała zajmują się od lat z powodzeniem kosmetolodzy oraz technicy usług kosmetycznych. Wdrożenie powyższych zmian spowoduje potencjalnie uniemożliwienie wykonywania części podstawowych zabiegów kosmetologii estetycznej, które od lat są domeną kosmetologa.

 

O nas bez nas?

Mimo licznych wniosków o dołączenie przedstawicieli środowiska kosmetologów do rozmów na temat zakresu kompetencji w ramach usług estetycznych, głos kosmetologów był niestety najczęściej pomijany lub też próbowano wypowiadać się w ich imieniu.

Izba Kosmetologów od ponad dwóch lat dokłada wszelkich starań, by przekonać decydentów o konieczności stworzenia odpowiedniej przestrzeni, czy to w ramach działań administracji, czy w parlamencie, w celu prowadzenia odpowiednich prac nad uregulowaniem zawodu kosmetologa. Z podobnymi problemami borykały się już inne grupy zawodowe, wystarczy wspomnieć proces regulacji zawodu  fizjoterapeuty czy diagnosty laboratoryjnego, uznanych w końcu jako zawody medyczne, które dziś cieszą się dużą popularnością i zaufaniem w społeczeństwie. Ciągły rozwój nauki i technologii sprzyja powstawaniu nowych profesji, w których pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści. Kosmetolog to właśnie taki specjalista, który świadczy usługi o charakterze ściśle związanym z dbaniem o jakość i komfort życia, wyglądu, a także swoją pracą przyczynia się do zachowania zdrowia.

 

Współpraca zamiast rywalizacji

Jako niepokojące należy określić zjawisko polegające na piętnowaniu lekarzy współpracujących z kosmetologami na różnych polach, w tym m.in. pracujących w gabinetach u kosmetologów, prowadzących szkolenia czy biorących udział w sympozjach organizowanych przez kosmetologów i przeznaczonych dla kosmetologów. Doświadczenia kosmetologów pokazują, że na świecie z powodzeniem funkcjonuje współpraca pomiędzy różnymi zawodami, mająca przede wszystkim na uwadze dobro osób korzystających z usług estetycznych. Specjaliści dzielą się doświadczeniami, wzajemnie sobie pomagając. Na takim podejściu zyskuje przede wszystkim osoba korzystająca z usług estetycznych, która wówczas otrzymuje usługi wysokiej jakości. Kosmetolodzy potrafią i chcą współpracować także z lekarzami. Jednak, by współpracę móc nazwać współpracą, musi ona funkcjonowa

 na zasadach partnerskich, w atmosferze wzajemnego szacunku.

 

Ustawa jako „okazja”

W związku z zapowiedzianymi zmianami regulacyjnymi dotyczącymi wprowadzania na rynek i zapewnienia jakości wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii, część środowiska lekarskiego podejmowała działania, które miałyby „przy okazji” wprowadzić dodatkowe ograniczenia, daleko wykraczające poza powyższe regulacje, aby w ten sposób zakazać stosowania określonych wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii przez kosmetologów. Innymi słowy, starano się uniemożliwić świadczenie określonych usług kosmetologom poprzez ograniczenie możliwości stosowania w ich zakresie wyrobów medycznych lub innych urządzeń i technologii. Termin wejścia w życie ustawy o wyrobach medycznych uległ przesunięciu ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Nietrudno wyobrazić sobie, że wraz ze zbliżającym się nowym terminem wrócą podobne propozycje.

 

Sprzeciw branży

Środowisko kosmetologiczne mówi zdecydowane NIE próbie monopolizacji rynku estetycznego przez część przedstawicieli środowiska lekarskiego, w tym w szczególności przez wprowadzenie nieuzasadnionych ograniczeń (np. zakaz/ograniczenie stosowania określonych urządzeń lub przez próby zdefiniowania, że dana usługa jest świadczeniem zdrowotnym, a w konsekwencji wykonywać ją może tylko osoba z wykształceniem lekarskim). Sprzeciw budzi także sprowadzanie roli kosmetologa w branży estetycznej co najwyżej do roli swoistego „asystenta” lekarza. Jest to zauważalna próba dyskredytacji i celowego umniejszania rangi zawodu kosmetologa. Dobro klienta i bezpieczeństwo usług estetycznych były i są dla kosmetologów kluczowe. Monopolizacja usług nie jest właściwą drogą do ich zapewnienia. Wierzymy, że tylko współpraca prowadzona na zasadach fair play może przynieść pozytywne efekty.

 

 

Kosmetolog – specjalista, przedsiębiorca, pracodawca

Ponad 20-letnia aktywna obecność kosmetologa na rynku usług estetycznych wystarczająco udowodniła, że kosmetolodzy z powodzeniem wykonują zabiegi, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest to w praktyce w pełni niezależny zawód. I właśnie o jego uregulowanie wnosi środowisko kosmetologiczne. Kosmetolodzy to także prężnie rozwijający się przedsiębiorcy prowadzący gabinety, zatrudniający pracowników, inwestujący duże środki w coraz to nowsze technologie. To właśnie kosmetolodzy obecnie są siłą napędową rozwoju rynku estetycznego w Polsce. Nie pozwólmy, by niekorzystne warunki legislacyjne spowodowały, że pozbędziemy się kolejnej grupy zawodowej, która w wyniku działań przedstawicieli innych grup zawodowych będzie masowo wyjeżdżać i zasilać swoim potencjałem inne kraje.

 

Czarny scenariusz

Brak odpowiednich regulacji może sprawić, iż pracę straci kilkadziesiąt tysięcy wykształconych kosmetologów, a dostęp do usług estetycznych będzie znacznie utrudniony. A przecież usługi estetyczne to nie tylko wypełnianie ust czy likwidacja zmarszczek. Kosmetolodzy skutecznie pomagają swoim klientom m.in. w poprawie wyglądu po trądziku, likwidacji blizn pozapalnych, redukcji uporczywego rumienia, likwidacji przebarwień różnego pochodzenia etc. Dzięki postępowi technologicznemu i ogólnemu rozwojowi rynku dostęp do usług tego typu jest realny prawie dla każdego obywatela naszego kraju. Jeżeli dla części osób niedoskonałości w wyglądzie stanowią źródło poważnych kompleksów, wpływają negatywnie na poczucie własnej wartości, a my wiemy, jak można takim osobom pomóc, dlaczego mamy pozwolić na wprowadzenie ograniczeń, które spowodują m.in. znaczny wzrost cen w związku ze zmniejszoną liczbą osób świadczących usługi. Korzystanie z usług estetycznych stanie się towarem luksusowym, dostępnym jedynie dla najbardziej zamożnych osób. Apelujemy zatem, by skupić się na dbałości o jak najwyższą jakość usług, a nie na działaniach mających na celu wykluczanie rzeszy specjalistów, którzy budowali rynek estetyczny w Polsce od podstaw.

Próba degradacji, a może nawet usunięcia kosmetologów z rynku uderza w cały rynek. Negatywne skutki ograniczeń, które próbują wprowadzić niektórzy przedstawiciele środowisk lekarskich, odczują nie tylko klienci, ale także producenci i dystrybutorzy zarówno sprzętów, jak i preparatów będących wyrobami medycznymi. Należy zdawać sobie sprawę, że rynek estetyczny zasila w dużej mierze budżet państwa, gdyż jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów. Powyższe kroki oznaczałyby regres całej branży.

 

W lutym 2020 roku powołano specjalną Komisję ds. podiatrii, podologii i kosmetologii.  Przedstawiciele Izby Kosmetologów, korzystając z zaproszenia posłanki Barbary Dziuk, w stworzonej w Parlamencie RP przestrzeni do merytorycznej dyskusji współorganizowali pierwsze w historii spotkanie w Parlamencie RP dotyczące zawodu kosmetologa – co szczególnie ważne, z udziałem grupy zawodowej kosmetologów – e-posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Podiatrii, Podologii i Kosmetologii. Tematem spotkania był: Zawód kosmetologa w Polsce – aktualna sytuacja i postulaty środowiska.

 

Branża z sercem i kwalifikacjami

Branża kosmetyczna w początkach pandemii w marcu tego roku wykazała się nie lada determinacją i jako pierwsza bez zwłoki odpowiedziała na apel środowiska medycznego, zasilając szpitale w środki ochrony bezpośredniej, maseczki, przyłbice, rękawiczki. Szlachetną postawę kosmetologów i kosmetyczek dostrzegł również premier, dziękując za nią w jednym ze swoich wystąpień. Ten drobny zdawałoby się akt solidarności pokazuje, iż nasza branża potrafi współdziałać i bezinteresownie wspierać. Empatia i gotowość niesienia pomocy są najważniejszymi cechami potrzebnymi w zawodach, w których zdrowie i dobro klientów jest kluczowe.

Naszym celem jest, aby kosmetolodzy i sympatycy naszego zawodu podjęli wspólnie działania po to, by przeciwstawić się wprowadzeniu nieuzasadnionych oraz nieuprawnionych ograniczeń, postulowanych przez niektóre środowiska na rynku usług estetycznych, a które to ograniczenia – jeśli byłyby wdrażane – doprowadzić mogą do praktycznego zakazu realizacji części usług estetycznych przez kosmetologów.

 

 

Walczymy – co należy podkreślić wyraźnie – o utrzymanie naszych aktualnych miejsc pracy i kompetencji oraz uprawnień i prawa do świadczenia usług estetycznych przez kosmetologów.

 

 

Nie mniej ważnym celem jest zapewnienie i wyraźne potwierdzenie uprawnień kosmetologów oraz prawa do świadczenia przez nich możliwie szerokiego zakresu usług estetycznych w taki sposób, aby nie mogło to być dowolnie kwestionowane przez przedstawicieli innych środowisk i zawodów. Ponadto uważamy, że w zakresie części zagadnień warto już teraz zwiększyć kompetencje i możliwości działania kosmetologów jako specjalistów na rynku usług estetycznych, a w szczególności wprowadzić takie rozwiązania, które zapewnią partnerską współpracę kosmetologów z przedstawicielami innych zawodów medycznych. Podpisz petycję i zachęć innych do złożenia podpisu. #bezpiecznieUkosmetologa #razemDlakosmetologii.

 

Zarząd Izby Kosmetologów

Justyna Gorlicka-Kruk

Marzena Woskowicz 

 

 

Zobacz także:

Porozmawiajmy...

 

 

 

 

 

 

 

 

W obronie zawodu

 

 

 

 

 


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij