Psychologia biznesu

Jak uwierzyć w siebie?

Z tego artykułu dowiesz się:

• Jaką rolę odgrywają procesy i mechanizmy motywacyjne w drodze do osiągnięcia sukcesu?

• Kiedy  błędne decyzje postrzegamy jako porażkę, a kiedy jako motywację do kolejnych prób?

• W jaki sposób budować i wzmacniać wiarę we własne możliwości i siłę kompetencji? 

• Na czym polega fenomen optymalnego poziomu motywacji?

 

 

 

 

Gdy strach przed porażką blokuje rozwój (cz. 1) – Czy sukces można zaplanować? Czym jest motywacja? Od czego zależy to, czy nasze błędne decyzje pociągną nas w dół, czy może wręcz przeciwnie – nakręcą do działania? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w pierwszej części artykułu Sylwii Drzymały. 

 

 

Każdy przedsiębiorca – początkujący i ten z doświadczeniem – podejmuje w życiu wiele decyzji. Jeśli ma odwagę zaryzykować, wierząc we własne możliwości i osąd, jest w stanie podjąć najtrudniejsze wyzwania i wyjść z nich zwycięsko. Potrafi też pociągnąć za sobą innych, zarażając entuzjazmem, gorliwością i zapałem. Nawet gdy wcześniej poniósł porażkę, umie się z niej podnieść, na nowo uwierzyć w swoje możliwości, podjąć kolejne wyzwanie i ryzyko. A co dzieje się, kiedy naszymi działaniami kieruje lęk? Stają się chaotyczne i nerwowe, obrany wcześniej cel umyka, a my pogrążamy się w strachu przed porażką. 

 

Wiara i lęk

Każdy podejmując wyzwania dnia codziennego balansuje między tymi dwoma stanami. U podstaw indywidualnego odczuwania wiary we własne siły oraz lęku przed zmianą i nieznanym leżą osobnicze cechy charakteru, wychowanie, czynniki, które wpłynęły na taki a nie inny rozwój, doświadczenie, otoczenie bliższe w postaci rodziny, krewnych i miejsca pochodzenia oraz dalsze, np. przyjaciele, znajomi. Wszystko to kształtuje nasz charakter oraz sposób reagowania na trudności i wyzwania. 

 

Motywacja osiągnięć

W literaturze psychologicznej nie ma pojęcia motywacji, jest za to proces motywacyjny. Nazwa ta wskazuje, że zdobycie motywacji to nie jeden krok, nie wystarczy jedno spotkanie czy szkolenie motywacyjne. To raczej sekwencja wielu elementów. Proces ten jest zawsze związany z jakąś potrzebą czy celem, które postrzegamy jako cenne i warte wysiłku. Jeżeli szybko tracimy motywację, jednym z powodów może być sztucznie wytworzona potrzeba, która nie jest zbieżna z tym, co faktycznie uważamy za istotne. 

Naukowe badanie podejścia do motywacji ma już długą historię. Warto zauważyć, że w tradycyjnych teoriach motywacji osiągnięć główny nacisk był położony na dwa typy motywów: motywy mistrzostwa oraz motywy porównywania z innymi. Motywy mistrzostwa skupiają się na rozwoju kompetencji podczas dochodzenia do mistrzostwa w wykonywaniu konkretnego zadania, natomiast motywy porównania z innymi koncentrują się na demonstrowaniu swoich kompetencji innym ludziom oraz na porównywaniu się z nimi. Z czasem do tej teorii dodano rozdźwięk między motywami unikania a motywami dążenia do obranego celu. W ten sposób powstały dwie nowe grupy: motywów ukierunkowanych na realizację zadania w relacji do innych, na takim samym lub lepszym poziomie, oraz motywów ukierunkowanych na unikanie wykonania zadania w obawie przed kompromitacją, mimo iż inni takie zadanie wykonują. 

 

Niezależnie od tego, jakie motywy nami kierują i jak jest definiowana sama teoria motywacji, to jedynie dzięki motywacji możemy osiągać kolejne wytyczone cele i zmierzać do osiągnięcia sukcesu.

 

W wyniku kolejnych badań powstała teoria, która wprowadziła podział na motywy ukierunkowane na dążenie do celu jako drogi do sukcesu i na motywy ukierunkowane na unikanie celu, spowodowane przewidywaniem porażki. W tej trójczynnikowej teorii motywacji motywy mistrzostwa powstają na podłożu osiągnięć oraz wysokich oczekiwań wobec posiadanych kompetencji do wykonania określonego zadania. 

Motywy porównania z innymi ukierunkowane na realizację zadania na takim samym lub lepszym poziomie w relacji do innych wywodzą się zarówno z motywacji do osiągnięcia lepszych wyników, jak i z lęku przed porażką, a także z przeświadczenia o wysokich kompetencjach do wykonania zadania. Motywy ukierunkowane na unikanie wykonania zadania w obawie przed kompromitacją w oczach innych wynikają ze strachu przed porażką, który jest związany np. z potrzebą perfekcji w realizacji założeń, albo z niskich kompetencji do wykonania zadania. 

 

Kolejna, czteroczynnikowa teoria motywacji osiągnięć zakłada więc istnienie motywów, takich jak: 

1. motywy ukierunkowane na dążenie do mistrzostwa jako drogi do sukcesu; 

2. motywy ukierunkowane na unikanie mistrzostwa spowodowane przewidywaniem porażki; 

3. motywy ukierunkowane na realizację pewnego poziomu wykonania zadania w relacji do innych, takiego samego lub lepszego niż inni; 

4. motywy ukierunkowane na unikanie wykonania zadania w obawie przed kompromitacją, mimo 

iż inni takie zadanie potrafią wykonać i wykonują. 

 

Czym jest przedsiębiorczość?

Motywacja może skłonić nas do podejmowania kolejnych wyzwań. Jeżeli rozpatrujemy kwestię strachu przed porażką, w tym przegraną w biznesie, warto zatrzymać się na moment i określić, czym jest sama przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloznacznym i może być rozpatrywana jako:

– cecha, zbiór zachowań mających na celu tworzenie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do uzyskania zamierzonego efektu przy ograniczeniu ryzyka, 

– proces, tworzenie czegoś nowego i wartościowego z założeniem ryzyka finansowego, ale również z założeniem rekompensaty pieniężnej lub osobistej satysfakcji,

– rodzaj aktywności ludzi, którzy indywidualnie lub grupowo wykorzystują pojawiające się w otoczeniu okazje. 

Przedsiębiorczość powinna polegać na realizacji przedsięwzięć przynoszących organizacji lub jej otoczeniu różne korzyści, np. ekonomiczne. 

O MOTYWACJI

Silna motywacja może nie przekładać się na wymierne i realnie osiągane cele. Okazuje się, że najkorzystniejszy jest pewien optymalny poziom motywacji. Badania wykazały, że przy trudnych wyzwaniach najlepiej sprawdza się niski poziom motywacji, a przy mniej skomplikowanych – wysoki. Aby działanie było możliwe, siła motywacji powinna być odwrotnie proporcjonalna do trudności zadania. Co ważne, działanie będzie miało szansę powodzenia tylko wtedy, gdy u jego podstaw znajdzie się prawdziwa potrzeba, oparta na własnym przeświadczeniu jednostki, nie zaś na zewnętrznych bodźcach czy wręcz nacisku. Dotarcie do potrzeby to część motywu, który ubrany w jedno proste zdanie może stać się niewyczerpanym źródłem motywacji.

Dobry przedsiębiorca to taki, który zna się na prowadzeniu biznesu, rozumie otoczenie, w którym funkcjonuje oraz to, jak postrzegana jest sama przedsiębiorczość. Dotyczy to zachowań społecznych, motywów podjęcia działań przedsiębiorczych, ale także postrzeganie ich w środkach masowego przekazu. 

 

Motywy i bariery 

Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej jest wyzwaniem, które wpływa nie tylko na cele zawodowe, ale również na życie prywatne. Organizacji przedsięwzięcia towarzyszą różne motywy. Często jest to entuzjazm oraz chęć udowodnienia sobie i otoczeniu, że potrafi się być dobrym menedżerem i osiągnąć sukces. 

 

Do najczęstszych motywów podjęcia działalności zalicza się:

– chęć bycia szefem i posiadania niezależności czasowej,

– możliwość rozwoju i spełnienia ambicji zawodowych,

– chęć zmiany stylu życia,

– powstała możliwość do zarobienia pieniędzy, podyktowana względami finansowymi, często nadarzającą się okazją,

– determinacja i brak innych możliwości.

 

 

Zakładanie biznesu wyzwala jednak nie tylko pozytywne emocje. Często towarzyszy mu strach przed przegraną, obawa przed możliwymi trudnościami, niezrozumieniem ze strony najbliższego otoczenia. Jedną z pierwszych barier, którą napotykają przedsiębiorcy, jest brak informacji, szczególnie w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu, sposobu pozyskania środków finansowych z funduszy pomocowych, wykazu nieruchomości na cele rozwoju biznesu, możliwości inwestycyjnych, uzyskania wsparcia od gminy. 

Strach przed niepowodzeniem zdaje się towarzyszyć niemal każdemu przedsiębiorcy, szczególnie we wstępnej fazie realizacji przedsięwzięcia, ale w niektórych przypadkach ma działanie pozytywne i stymulujące do podejmowania kolejnych kroków w celu uniknięcia porażki. Zdecydowanie gorzej jest, gdy strach zamiast motywować, zniechęca i przyczynia się do pesymistycznego nastawienia do własnych inicjatyw. Wtedy o realizacji przedsięwzięcia może przesądzić jedynie dobra motywacja, leżąca u podstaw działania. Dobra motywacja może pokonać pesymizm i bariery podejmowanej działalności. 

 

Podstawowe bariery w biznesie to:

– brak odpowiednich środków finansowych na rozpoczęcie biznesu,

– duża konkurencja na rynku,

– wysokie obciążenia związane z kosztami działalności, 

– bariery innowacyjne i technologiczne,

– wysokie koszty zatrudnienia i skomplikowane prawo pracy,

– brak pomocy prawnej.

Wielu przedsiębiorców podejmuje się prowadzenia biznesu, gdyż uważają, że mają dobry pomysł, zapał, odpowiednie kwalifikacje i entuzjazm. Wielu jednak decyduje się na takie rozwiązanie z konieczności,  z powodu braku innego zajęcia. Nieważne jednak, jakie są podstawy podjęcia działalności, ważne, na ile przedsiębiorca jest zdeterminowany i ma wystarczającą wytrwałość, by się nie poddać, nawet w przypadku trudnej sytuacji na rynku. 

 

 

Sylwia Drzymała |  Z wykształcenia mgr inż. budownictwa i ekonomistka, z zamiłowania dziennikarka. Absolwentka szkoleń z zakresu coachingu, rozwoju osobistego, marketingu, pasjonatka psychologii, socjologii i filozofii.


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij